Bienvenue

Bienvenue sur le site de la Fonade Ministries International inc. La Fonade Ministries International est une organisation sociale, spirituelle à but non lucratif, créée pour aider dans le domaine de l’éducation, le logement, l’alimentation, l’habiments et la spiritualité. La Fonade oeuvre pour un monde équilibré. Elle s’ouvre sur le monde et intervient là où la necessité se fait le plus sentir. La Fonade est une organisation de charité qui fonctionne avec divers dons recus de tous ceux qui comprennent et qui partagent sa vision.

Onè Respè !

Nou kontan akeyi ou sou sit entènèt Fonade Ministries International inc. Fonade Ministries International se yon òganizasyon sosyal e kretyen, ki pa ap travay pou fè lajan an premye. Li fonde pou ede nan domenn edikasyon, manje, rad ak edikasyon kretyen. Travay Fonade se pou yon mond ekilibre e li la pou ede kelkeswa kote ki nan bezwen. Fonade se yon òganizasyon charitab ki asepte donasyon nan men moun ki konpran e ki pataje vizyon’l. Nou asepte lajan avèk divès kalite kado pou nou ede moun ki nan bezwen.